× بستن تبلیغات

مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا

 هجرت 

به کانادا از طریق نیروی متخصص و حرفه ای کبک متقاضیان سفر به کانادا از طریق نیروی متخصص و ماهر کبک که قصد دارا‌هستند در مونترال یا شهر دیگری در استان کبک زندگی نمایند بر شالوده تیم ای از فاکتورها یا این که به عبارت دیگر یک سیستم امتیازی مورد آنالیز قرار می گیرند . 
 
این سیستم به منظور نشان دادن احتمال  هجرت به کانادا با برد اقتصادی متقاضی در کبک پباده سازی شده است . 
 
متقاضیانی که زیر سیستم تعیین مهاجر کبک واجد موقعیت باشند، یک گواهی تعیین مهاجر کبک ( CSQ) برای آن ها صادر می شود . 
 
فاکتورهای 
گزینش متقاضیان حرفه ای/ کارگر حرفه ای به منظور واجد موقعیت بودن برای مدرک انتخاب مهاجر کبک می بایست امتیازات کافی را در سیستم تعیین مهاجر کبک کسب کنند . 
 
یک درخواست کننده بدون همسر باید دستکم 49 امتیاز براساس فاکتورهای تحت کسب کند . یک متقاضی یاور با همسر می بایست دستکم 57 امتیاز کسب کند . 
 
فاکتورهای 
سیستم گزینش مهاجر کبک به شرح پایین هستند: 
ترازو 
گزینش امتیازات تحصیلات حداکثر 
۲۸ امتیاز سوابق 
کار حداکثر ۸ امتیاز سن حداکثر 
۱۶ امتیاز دانش 
زبان حداکثر ۲۲ امتیاز معاش 
و داشتن خویشاوندان در کبک حداکثر ۸ امتیاز مشخصات 
همسر حداکثر ۱۶ امتیاز توصیه 
عمل تائید شده حداکثر ۱۰ امتیاز امتیاز 
قبولی مربوط به امکان اشتغال برای اشخاص مجرد ۴۲ امتیاز 
قبولی مربوط به قابلیت و امکان اشتغال برای متاهلین ۵۰ فرزندان حداکثر 
۸ امتیاز خودکفایی 
مالی حداکثر ۱ امتیاز امتیاز 
قبولی برای اشخاص مجرد ۴۹ امتیاز 
قبولی برای متاهلین ۵۷ 
 
علاوه بر شرایط فوق درخواست كنندگانی که انتخاب می شوند بایستی آزمایشات سالم پزشكی و امنیتی را به عنوان بخشی از مراحل درخواست هجرت كانادا از راز بگذرانند . 
 
درخواست کنندگان از این برنامه مهاجرتی بر اساس سیستم انتخاب فدرال محاسبه نمیشوند و اداره شهروندی و هجرت کانادا گزینش این اشخاص را که بوسیله دولت کبک انجام میشود، تائید می‌کند . 
نوشته شده در پنجشنبه 20 دی 1397ساعت 12:27 توسط علی پور|


آخرين مطالب
» <-PostTitle->

Design By : بست بلاگ