× بستن تبلیغات

مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا

 شماره 

بیمه اجتماعی کانادا SIN) Social Insurance Number) شماره بیمه اجتماعی (SIN) یک شماره نه رقمی می‌باشد که شما زمانی که مهاجرت به کانادا می کنیم در اخیار ما قرار می گیرد که برای برنامه ها و مزایای دولتی دسترسی داشته باشید . 
 
SIN فقط به یک نفر صادر می شود و نمی تواند به صورت قانونی به وسیله هر شخص دیگری موضوع به کارگیری قرار گیرد . شما مسئول حفاظت از SIN می‌باشید هر مدرک حاوی اطلاعات SIN و داده ها فردی خویش را در یک مکان امن ذخیره نمائید - SIN خود را با شما مراقبت نکنید . 
 
خدمت کانادا در حالا تهیه و تنظیم SIN ها در قالب صفحه (تایید طومار SIN) میباشد . تولید SIN کارت پلاستیکی متوقف شده است، با این حال، کارت های SIN که منقضی نشده اند و در حالا حاضر در اکنون گردش می‌باشند هنوز نیز می تواند قضیه استفاده قرار گیرد . 
 
درصورتی که والدین یک نوزاد هستید، می توانید از روش سرویس ها تصویب نام نوزاد نو برای SIN فرزند خود درخواست دهید . 
 
در حالتی که شما کارفرمای هستید، در زمینه مسئولیت های خویش مربوط به SINs کارمندان خویش خاطره بگیرید . 
 
شماره 
بیمه اجتماعی - تصویب نام نوزاد پدر و مادر می توانند از سرویس ها ثبت اسم نوزادان برای کامل شدن تصویب اسم به دنیاآمدن فرزند خود استفاده نمایند و برای شماره بیمه اجتماعی فرزند خویش (SIN) درخواست دهند . با استفاده از این برنامه یکپارچه، پدر و مادر دیگر نباید با سطوح مختلف دولت رویا رویی نمایند و همان داده ها را در برنامه های جداگانه تکرار کنند . 
 
هنگام درخواست از طرز سرویس ها تصویب اسم نوزاد، شما می بایست ظرف 10 روز کاری از روز از تاریخ درخواست فرزندتان در این استان، پست الکترونیکی SIN فرزند خویش را دریافت نمایید . در صورتی‌که بیش از 15 روز کاری گذر کرد و شما مایل به پیدا کردن شرایط درخواست خود هستید، با برنامه SIN تماس بگیرید . 
 
شما باید پدر و مامان فرزند و یک شهروند کانادایی یا مستقر دایم برای استعمال از این سرویس باشید . در‌صورتی‌که شما یک شهروند یا مستقر کانادا نیستید، هنوز هم می توانید واجد حالت باشید، اما شما باید از اداره خدمت کانادا دیدن نمائید تا برای SIN فرزند خویش درخواست نمائید . 
 
این خدمت در کلیه استان های کانادا در دسترس است، البته در حالا حاضر در این بخشها جانور نمی‌باشد . برای والدین ساکن در سرزمین، مشورت بخش 3: آنچه شما گذشته از این‌که برای SIN فرزند خویش درخواست کنید، مشورت فرمائید . 
 
نوشته شده در چهارشنبه 19 دی 1397ساعت 12:24 توسط علی پور|


آخرين مطالب
» <-PostTitle->

Design By : بست بلاگ